Duurzaam Dutch Design van Studio Perspective

Wat is Studio Perspective?

Studio Perspective is een webwinkel die social design verkoopt. Duurzaam Dutch Design dat op een sociale manier gemaakt wordt. Bij ons koop je hoogwaardige design producten die geproduceerd zijn door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die werkzaam zijn bij bijvoorbeeld sociale werkplaatsen, leerwerkbedrijven, social ventures en bij productiebedrijven van DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). Mensen die dus wel wat perspectief kunnen gebruiken. Vaak gaat het om een samenwerkingsverband tussen een Nederlandse designer en een sociale werkplaats of sociale firma. Samen maken zij Social Design. Lees meer over de makers van Social Design

De duurzame bedrijven met wie wij samenwerken beschikken nauwelijks over voorraden. Hierdoor kunnen zij gemakkelijk maatwerk leveren en designproducten personaliseren ten behoeve van de klant. Zo kun je met je bedrijf duurzame producten kopen en zo op een maatschappelijk verantwoorde manier het kantoor inrichten. Lees meer over kantoorinrichting op maat met Social Design van Studio Perspective.  Ook voor particulieren geldt dat maatwerk mogelijk is. Lees op ‘maatwerk-particulier’ wat Studio Perspective voor je kan doen of neem bij vragen contact op.

 

Duurzaam ondernemen samen met Studio Perspective?

Studio Perspective is altijd op zoek naar nieuwe duurzame producten en samenwerkingsverbanden met duurzame bedrijven. Is duurzaamheid binnen jouw bedrijf belangrijk of maak je zelf Social Design? Misschien kunnen we wat voor elkaar betekenen! Stuur bij interesse een e-mail naar info@studioperspective.nl of klik op ‘Meld je aan‘.

 

Missie van Studio Perspective

Een grote groep mensen is dagelijks afhankelijk van de sociale werkvoorziening. Het is een plek om ritme op te bouwen, weer mee te doen. Het is daarom belangrijk dat SW-bedrijven blijven bestaan. De sociale werkplaats brengt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een vak bij. De kans op een betaalde baan bij een reguliere werkgever is door het opdoen van werkervaring en een dagelijks ritme bij een sociale werkvoorziening groter dan wanneer iemand thuiszit.

Om extra opdrachten en dus inkomsten te genereren, biedt Studio Perspective deze sociale firma’s én partijen die samenwerken met sociale werkplaatsen dit platform als extra verkoopkanaal aan. 

Studio Perspective wil met de verkoop van Social Design:

  • meer werkgelegenheid binnen de branche creëren;
  • deelnemers meer werkervaring laten opdoen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen;
  • de doorstroming naar een reguliere baan bevorderen, zodat er bij de sociale werkplaatsen weer plaats vrijkomt voor iemand bij wie nog elk perspectief ontbreekt;
  • de sociale werkvoorziening in stand houden;
  • bedrijven aanmoedigen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen;
  • mensen laten zien wat iemand met een ‘arbeidshandicap’ in zijn mars heeft, zodat hij de waardering krijgt die hij verdient.

 

Maak verschil met de aankoop van Social Design!

Een aankoop bij Studio Perspective zorgt direct voor meer werkgelegenheid voor een kwetsbare groep mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit komt doordat de sociale ondernemingen niet beschikken over voorraden. Bij elke aankoop worden er nieuwe werkuren gecreëerd én doen de makers meer werkervaring op. De makers worden door de hoogwaardige kwaliteit uitgedaagd meer uit zichzelf te halen en te professionaliseren, waardoor hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt toenemen. 

Jij krijgt een mooi design product, zij krijgen meer kansen op de arbeidsmarkt. Jouw aankoop heeft impact!

Met een aankoop van een product bij Studio Perspective, laten consumenten en bedrijven zien dat deze mensen niet aan de zijlijn staan, maar ertoe doen. Een blijk van waardering dus. De makers krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en hebben perspectief op een betere toekomst. Dit laatste geldt overigens niet alleen voor de deelnemers. De sociale werkvoorziening heeft door de verkoop van duurzame producten via Studio Perspective een grotere afzetmarkt en is zo in staat te blijven doen waar het goed in is: een kwetsbare groep mensen opleiden en laten participeren.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Social Design? Meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Waarom sociaal ondernemen?

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet moet ervoor zorgen dat iedereen terecht kan bij een reguliere werkgever. Dus ook mensen met een ‘arbeidshandicap’. Sinds de invoering van deze wet kunnen veel kwetsbare mensen niet meer instromen in de sociale werkvoorziening. De stap naar een betaalde baan bij een gewone werkgever is echter enorm groot. Veel mensen belanden tussen wal en schip.

De gevolgen van de Participatiewet zijn niet alleen voelbaar voor de deelnemers. De sociale werkvoorziening staat onder druk. Doordat er sinds begin 2015 geen nieuwe contracten meer worden afgesloten, is het aantal deelnemers flink afgenomen. De sociale werkplaats verdwijnt nóg niet, maar de werkplekken zijn schaars. Om te kunnen blijven bestaan moeten sociale werkplaatsen meer opdrachten binnenkrijgen, méér produceren

 

Duurzaam ondernemen met Dutch Design uit de sociale werkplaats

Door met je bedrijf duurzame Dutch Design producten van Studio Perspective aan te schaffen, creëer je direct werkgelegenheid voor mensen met een verminderd arbeidsvermogen. Meer werkervaring betekent voor de makers van Social Design, méér kansen op de reguliere arbeidsmarkt. Doordat deze sociale ondernemingen nauwelijks over voorraden beschikken, kunnen wij gemakkelijk kantoorinrichting op maat leveren. 

Wil je graag met het bedrijf impact maken, maar heb jij geen nieuwe kantoorinrichting nodig? Duurzaam ondernemen kan ook op andere manieren, bijvoorbeeld door producten zoals relatie- en Kerstgeschenken sociaal te produceren. Lees meer over duurzaamheid door sociaal ondernemen of neem contact met ons op door te mailen naar info@studioperspective.nl.