Skip to content

Social design staat voor design dat is gericht op het maken van sociale impact. Het is een heel breed begrip en veel firma’s vullen dit op hun eigen wijze in. De sociale ondernemingen waarmee wij samenwerken, bieden plaats aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat ze werkervaring kunnen op doen en hun talenten kunnen ontdekken.

Door social designproducten te kopen help je mee aan een inclusievere wereld waar iedereen een kans heeft op waardevol werk.

Bijvoorbeeld in sociale werkplaatsen, leerwerkbedrijven, dagbestedingen, sociale firma’s en bij productiebedrijven van DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). Het gaat om mensen die dus wel wat perspectief kunnen gebruiken. Doordat het om hoogwaardige designproducten gaat, wat wij dus social design noemen, worden de makers uitgedaagd om meer uit zichzelf te halen. Ze bouwen een mooi cv op en de kansen op een reguliere baan nemen daarmee toe.

Duurzame tassen van Game on

Sociale onderneming

Sommige sociale ondernemingen waarmee wij werken dragen ook nog structureel bij aan goede doelen.

Wanneer je producten koopt van Game-On dan steun je daarmee Sports for Children waar ze oude sporttoestellen verzenden naar sportverenigingen en scholen in het buitenland die niet genoeg geld hebben om zulke spullen te kopen

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wie zijn dat precies?

Het zijn mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om bij een regulier bedrijf aan de slag te gaan. Zij werken en leren bij een sociale onderneming. Het kan hierbij gaan om mensen met een (licht) verstandelijke of fysieke beperking, psychiatrische achtergrond, gedetineerden, vroegtijdige schoolverlaters, langdurig werkzoekenden, ouderen. De sociale leer-werktrajecten hebben als doel de deelnemers te laten participeren en op te leiden zodat de stap naar een betaalde baan bij een reguliere werkgever niet zo groot meer is. Lees meer over de makers van Sociaal en Duurzaam Dutch design.

Back To Top
Winkelwagen